Cyfrowa szkoła w Bilczy

unijne logotypy
1
(1)

Loading

Gmina Morawica/Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 pn. „Cyfrowa szkoła w Bilczy”

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) wśród 120 uczniów. Powyższe osiągnięte zostanie poprzez polepszenie warunków do nauki dzięki zakupionym narzędziom TIK oraz przeprowadzenie dla uczniów zajęć i warsztatów z ich wykorzystaniem. Dodatkowo min. 16 nauczycieli SP w Bilczy uzupełni swoje kompetencje zawodowe w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem narzędzi TIK uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

W ramach projektu przewidziano zajęcia rozwijające dla uczniów zdolniejszych:

  • programowanie – 2 grupy 10-osobowe, zajęcia dla kl. I-IV,
  • robotyka – 2 grupy 10-osobowe, zajęcia dla kl. V-VIII,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 1 grupa 10-osobowa, zajęcia dla kl. V-VIII,

jak i zajęcia wyrównujące dla uczniów z trudnościami w uczeniu się:

  • informatyka – 2 grupy 10-osobowe, zajęcia dla kl. V-VIII,
  • język angielski – 2 grupy 10-osobowe, zajęcia dla kl. V-VIII,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 1 grupa 10-osobowa, zajęcia dla kl. V-VIII.

Każde z zajęć realizowanych będzie w wymiarze ok. 2 godzin lekcyjnych w tygodniu, poza godzinami nauki szkolnej. Podczas nich wykorzystywane będą narzędzia TIK zakupione w ramach projektu: zestaw komputerów stacjonarnych, notebooki dla nauczycieli, monitor interaktywny, zestaw do nauki robotyki, system nauczania K-First oraz programy komputerowe dedykowane do nauki poszczególnych przedmiotów.

Każdy ze 120 uczestników/-czek projektu weźmie udział w jednych, wybranych zajęciach. Dodatkowo dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym przewidziano grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, którego celem jest określenie indywidualnych predyspozycji i preorientacji zawodowej, pomocnych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Na zakończenie działań projektowych zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne: do Centrum Nauki Kopernik (wyjazd przewidziany dla wszystkich uczestników/-czek projektu) oraz do Muzeum Komputerów (60 uczniów kl. V-VIII). Podczas wyjazdów zapewniony będzie transport oraz wyżywienie w postaci obiadu.

Budżet projektu:
Koszty ogółem: 431 387,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 51 917,60 zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 171,96 zł

Dokumenty

Przetarg

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWIZ)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia cz.1

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia cz.2

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot.spełniania warunków

Załacznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 Wykaz administrowania platofmą

Załacznik nr 6 Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Informacja dla wykonawców

Informacja o wynikach postępowania w ramach realizacji projektu

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 1 / 5. Liczba ocen: 1

Jeszcze nikt nie ocenił