Rada pedagogiczna

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Teresa Górecka
Małgorzata Molenda
Zofia Młyńska
Dorota Parzniewska
Magdalena Ramiączek
Małgorzata Stęplewska
Ewa Wach
Agnieszka Wira
Barbara Węgrzyn

KLASY IV-VIII

JĘZYK POLSKI

Jadwiga Chorzępa
Martyna Kasznia
Anna Krzemińska
Anna Pobocha-Igniatowska
Irena Zawadzka

HISTORIA

Martyna Kasznia
Anna Krzemińska
Anna Pobocha-Igniatowska
Monika Wiech-Piazdecka
Aleksandra Zawadzka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Anna Krzemińska
Monika Wiech-Piazdecka

JĘZYK ANGIELSKI

Jadwiga Chorzępa
Aleksandra Machulska
Beata Pietrzczyk
Ewa Wach
Agnieszka Wira
Aleksandra Zawadzka

JĘZYK NIEMIECKI

Monika Wiech-Piazdecka

PRZYRODA

Małgorzata Dąbek
Anna Muszyńska

GEOGRAFIA

Małgorzata Dąbek
Sarnat Maria

BIOLOGIA

Edyta Wierzbicka

MATEMATYKA

Milena Chmiel
Kamila Długosz-Szałapska
Grażyna Kosno-Mazur

FIZYKA

Milena Chmiel

CHEMIA

Edyta Wierzbicka

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, INFORMATYKA

Kamila Długosz-Szałapska
Leszek Pałka
Marzena Pucińska

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Małgorzata Molenda
Leszek Pałka
Dorota Parzniewska
Barbara Tomaszewska
Anna Ślusarz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agata Osman
Lucjan Pietrzczyk
Paweł Sieczka
Maciej Ściga

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ewa Jaros

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Ramiączek

RELIGIA

Ewa Jaros
Renata Kot
ks. Tomasz Wróbel

ŚWIETLICA

Elżbieta Brewińska
Aleksandra Machulska
Marcelina Rajch-Glonek
Barbara Tomaszewska

BIBLIOTEKA

Magdalena Zapała

PEDAGOG

Magdalena Kwiatkowska