Samorząd uczniowski

Loading

Opiekun

Pani Monika Wiech-Piazdecka

Skład SU

Przewodniczący – Tomasz Ochwanowski

Z-ca przewodniczącego – Liliana Sobieraj