Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy 2022 – 2023

Na członków Rady Rodziców wybrano:

  1. Pani Honorata Kiczor – przewodnicząca
  2. Pani Ewa Kosowska – skarbnik
  3. Pani Anna Kamińska – zastępca
  4. Pani Lidia Kowalska – członek
  5. Pani Katarzyna Zegadło – członek
  6. Pani Izabela Stachowicz – sekretarz