Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy 2023 – 2024

Na członków Rady Rodziców wybrano:

  1. Pani Honorata Kiczor – przewodnicząca
  2. Pani Natalia Pyczek – zastępca
  3. Pani Izabela Stachowicz – sekretarz
  4. Pani Justyna Podsiadło – skarbnik