Biblioteka

Biblioteka Publiczno – Szkolna

  • gromadzi różnorodne materiały piśmiennicze, audiowizualne na potrzeby użytkowników,
  • przygotowuje własne scenariusze imprez, uroczystości
  • zbiera materiały repertuarowe dla teatrzyków, kukiełkowych i szkolnych grup teatralnych,
  • wspólnie z młodzieżą przygotowuje konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • posiada stały dostęp do internetu.

Biblioteka jest czynna:

Poniedziałek – Piątek – 7:45 – 18:00

Księgozbiór biblioteki liczy 10 tysięcy woluminów. Ustawiony jest działowo i szczegółowo opisany. Korzystają z niego uczniowie szkoły podstawowej, nauczyciele i mieszkańcy wsi Bilcza.

Czytelnicy korzystający z wypożyczalni mają wolny dostęp do półek oraz do dyspozycji kartoteki, katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, oraz katalog księgozbioru w programie MOL.

Wypożyczenia odbywają się za pośrednictwem programu MOL 2000. Wszystkie książki są opisane i skatalogowane w systemie komputerowym.

Jednorazowo może pomieścić 30 uczniów. Wyposażona jest w bogaty księgozbiór, czasopisma, cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, kopiarkę, drukarkę i skaner. Jest to miejsce pracy wielu uczniów. Służy często nauczycielom do przeprowadzania zajęć w oparciu o zbiory biblioteki. W czytelni odbywają się również zajęcia prowadzone przez bibliotekarza, dotyczące zasad posługiwania się zbiorami biblioteki, katalogami, dostępu do różnych źródeł informacji itp.