Zuchy

Od kilku lat w naszej szkole działają dwie gromady zuchowe- „APACZE” i „LEŚNE DUSZKI”. Na zbiórki uczęszczają uczniowie klas I-III. Zuchy spotykają raz w tygodniu. Bawiąc się zdobywają sprawności zespołowe.

Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych podczas zbiórek stosowane są różne formy pracy, które przez zabawę umożliwiają zuchom poznanie otaczającego świata i doskonalenie pożytecznych umiejętności. Są to: zabawy tematyczne, gawędy, piosenki i pląsy, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia oraz obrzędy i zwyczaje.

Na zajęciach stwarzane są zuchom możliwości mądrego podejmowania decyzji i rozwijania samodzielności, obowiązkowości oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Uczniowie czerpią radości z niesienia pomocy innym. Wzmacniają poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej. Rozbudzają ciekawość świata, otoczenia, przyrody oraz potrzebę rozwijania swojej wiedzy i umiejętności. Uczą się systematycznego i rzetelnego wykonywania swoich zadań i obowiązków.