Stołówka

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 zaczynamy wydawanie obiadów w szkole. Obiady będą od 5 września 2022 r.

Dzieci które posiadają karty będą wpłacały na podany niżej nr konta, osoby które są chętne a nie mają kart proszę o podanie adresu e- mail i nr telefonu do kontaktu i też otrzymają kartę.

Osoby które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym a chcą zrezygnować, proszę o zwrot wydanych kart. Chęć korzystania z obiadów można zgłosić również do wychowawcy lub bezpośrednio do mnie w szkole.

Przypominam nr konta do wpłaty
95 8493 0004 0070 0206 7898 0001

w tytule proszę wpisać nr ucznia z karty spacja nazwisko i imię

np 123 Kruk Agnieszka

Proszę nic więcej nie dopisywać.

Proszę o terminowe wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca takich kwot które podane będą w wiadomościach mailowych.

Bardzo proszę aby wszyscy korzystający z obiadów w stołówce szkolnej nosili karty do czytnika.

Dotyczy uczniów kl. II – VIII. Uczniowie kl. I dopiero otrzymają karty.

Agnieszka Kruk

Dokumenty