Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Loading

2 listopada 2018 r.
15-17 kwietnia 2019 – Egzaminy VIII klas
2 maja 2019 r.