Edukacja globalna

Edukacja globalna
0
(0)

Loading

W kwietniu 2017 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu Edukacja Globalna, który jest współfinansowany przez MSZ RP.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca.

Edukacja globalna

Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Cele edukacji globalnej

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,
 • ochronę praw człowieka,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
 • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw,
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości:

 • godność osoby ludzkiej,
 • sprawiedliwość,
 • solidarność
 • równość,
 • pokój,
 • wolność.

Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności:

 • dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności,
 • krytycznego myślenia,
 • praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • podejmowania świadomych decyzji,
 • współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • odpowiedzialności,
 • szacunku,
 • uczciwości,
 • empatii,
 • otwartości,
 • osobistego zaangażowania,
 • gotowości do ustawicznego uczenia się.

Źródło: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

Poniżej linki do stron z informacjami przydatnymi w realizacji zajęć z EG.

http://www.ekonsument.pl/
http://www.klimatdladzieci.pl/
http://www.globalna.edu.pl/
http://www.pah.org.pl/
http://teg.edu.pl/
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

 

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił