W piątek, 17 XI 2023 r., w szkole czekała na uczniów nauczania początkowego, piękna niespodzianka. Dzieci z klasy III a, wraz z wychowawczynią (autorką scenariusza) panią Magdaleną Ramiączek, zaprezentowały wzruszającą i dającą do myślenia inscenizację o tematyce ekologicznej. Każdy gest, każde słowo dotyczące ochrony środowiska, jak nie szanujemy swojego otoczenia, i co nas czeka, gdy będziemy dalej tak postępować, przedstawione było gestami, wierszem, tańcem i muzyką. To, jakimi umiejętnościami dysponują podopieczni pani Magdaleny, jest już wszystkim znane, a ich obycie sceniczne jest nie do podrobienia. Każdy gest i ruch, to artystyczna perełka. Dziękujemy Wam za te wspaniałe przeżycia, których dostarczacie nam nie pierwszy raz.

Pragnę poinformować również, że inscenizacja została nagrodzona II miejscem, na gminnym konkursie ekologicznym pn. „EKO DRUŻYNA”. Gratulujemy!

Elżbieta Brewińska