Październik miesiącem bibliotek szkolnych.

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych również w naszej bibliotece odbyły się działania, które miały za zadanie promować czytelnictwo wśród uczniów jak również wyrabiać u dzieci i młodzieży nawyk czytania książek. W ramach tych działań prowadzone było koło czytelnicze z udziałem klas 1-3 połączone z zajęciami plastycznymi, podczas którego uczniowie kształtowali umiejętność samodzielnego poszukiwania, słuchania czytanych opowiadań i omawiania usłyszanego tekstu oraz nauka i doskonalenie samodzielnego czytania. Uczniowie klas 4-8 wykonali zakładki do książek o tematyce, nawiązującej do wybranego przedmiotu oraz prowadzili klasowe dyskusję na temat korzyści czytania książek. Swoje rozważania umieścili na wykonanych w grupach plakatach. Serdecznie dziękujemy naszym czytelnikom, którzy w ramach październikowej akcji „Podaruj książkę bibliotece” wzbogacili nasz księgozbiór o nowe pozycje książkowe. Zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy szkoły mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami i zasobami, wypisując je na przygotowanych „Skrzydłach Talentu”.

Od Bibliotekarza dla czytelników.

Cała prawda o czytaniu książek