Powitanie

logo bilcza 2017 2
0
(0)

Loading

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej SzkoŁy Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego W BILCZY

logo bilcza 2017 2Szkoła Podstawowa w Bilczy jest placówką działającą w oparciu o zasadę, że szkoła ma być miejscem przyjaznym dla ucznia. Uczęszczająca do naszej szkoły młodzież czuje się na jej terenie bezpiecznie, a relacje uczeń – nauczyciel opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Szkoła przekazuje wychowankom wzory pozytywnych relacji międzyludzkich i poszanowania praw człowieka. Uczy młodzież kultury osobistej, szacunku dla ludzi (zwłaszcza osób starszych) i tolerancji dla odmienności innych, przede wszystkim niepełnosprawnych. Kształtuje morale uczniów, wskazując im miejsce w porządku otaczającego nas świata.

W swoich działaniach wychowawczych zwraca uwagę na poszanowanie przez ucznia środowiska, cudzej własności i mienia publicznego. Nasza szkoła jest miejscem atrakcyjnym dla ucznia; umożliwia mu zdobycie wszechstronnej wiedzy i rozwijanie zainteresowań.

JEST NAM BARDZO MIŁO POWITAĆ PAŃSTWA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY

logo bilcza 2017 2Szkoła Podstawowa w Bilczy jest placówką działającą w oparciu o zasadę, że szkoła ma być miejscem przyjaznym dla ucznia. Uczęszczająca do naszej szkoły młodzież czuje się na jej terenie bezpiecznie, a relacje uczeń – nauczyciel opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Szkoła przekazuje wychowankom wzory pozytywnych relacji międzyludzkich i poszanowania praw człowieka. Uczy młodzież kultury osobistej, szacunku dla ludzi (zwłaszcza osób starszych) i tolerancji dla odmienności innych, przede wszystkim niepełnosprawnych. Kształtuje morale uczniów, wskazując im miejsce w porządku otaczającego nas świata.

W swoich działaniach wychowawczych zwraca uwagę na poszanowanie przez ucznia środowiska, cudzej własności i mienia publicznego. Nasza szkoła jest miejscem atrakcyjnym dla ucznia; umożliwia mu zdobycie wszechstronnej wiedzy i rozwijanie zainteresowań. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy chcą do niej uczęszczać. Posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, sprzęt sportowy oraz pracownię komputerową podłączoną do Internetu.

Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje i ciągle je doskonali. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i władzami. Uczniowie i rodzice mają możliwość korzystania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwiązywaniu swoich problemów. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich chętnych. Działają koła zainteresowań m.in.: biblijne, ekologiczne, matematyczne, informatyczne, Klub Europejski. Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych, zajęciach bilardowych, treningach piłki siatkowej i pracach sekcji tenisa stołowego. Należą do np.: LOP, PCK. Na terenie szkoły działa 75 KHD im. ks. P. Ściegiennego. Placówka dba o rozwój kulturalny uczniów; organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru, na basen oraz cykl wewnątrzszkolnych imprez kulturalnych. Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i pozaszkolnych zawodach sportowych. Szkoła promuje ideę integracji europejskiej.

Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę w sposób pełny, zrozumiały i atrakcyjny dla ucznia, przygotowując go tym samym do nauki na wyższym poziomie edukacyjnym. Rozwijają zainteresowania ucznia i służą mu pomocą w określaniu dalszej drogi życiowej. Kształtują pozytywne postawy młodzieży, takie jak humanitaryzm i asertywność.

Szkoła uczy umiejętności potrzebnych we współczesnym świecie – języków obcych, informatyki, załatwiania spraw urzędowych. Dąży poprzez szereg działań dydaktycznych i wychowawczych do kształtowania obywatela-Europejczyka. Szkoła Podstawowa w Bilczy zapewnia uczniom przyjazne warunki do nauki. Uświadamia wychowankom, że kształcenie jest procesem, który trwa całe życie. Współpracuje z rodzicami w procesie wychowania ucznia i podejmuje działania przeciwko agresji, przemocy, uzależnieniom. Promuje wśród młodzieży dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych. Placówka bierze udział w życiu środowiska lokalnego, jest otwarta na jego sprawy i problemy.

Absolwent naszej szkoły posiada wiedzę i szereg umiejętności nie tylko w sferze naukowej, ale również w zakresie kulturowym i społecznym. Umie czytać ze zrozumieniem teksty i wyszukiwać informacje w sposób tradycyjny i w Internecie. Umie formułować pytania i posługiwać się polszczyzną w zakresie pozwalającym na skuteczne porozumiewanie się i korzystanie z mediów. Zdaje egzamin szóstoklasisty i gimnazjalny na dobrym poziomie i jest w stanie sprostać wymaganiom na dalszym etapie edukacji. Absolwent naszej szkoły zna kulturę i tradycje swojego regionu, Polski i Europy. Umie i chce korzystać z różnych dóbr kultury i jej różnorakich form. Jest otwarty na zjawiska kulturalne, umie je oceniać i wyrażać własną opinię. Jeśli czuje potrzebę, chętnie włącza się w tworzenie kultury.

Potrafi słuchać innych i szanować ich opinie. Wie na czym polega odpowiedzialność. Zachowuje się zawsze odpowiednio, stosownie do wymogów miejsca i chwili. Umie sobie wytyczyć cele i dąży do ich realizacji. Wyraża własne zdanie i umie go bronić nie narażając innych. Czynnie uczestniczy w użytecznych pracach społecznych. Umie się zaprezentować w każdej sytuacji, jest wrażliwy na krzywdę, niesprawiedliwość i cudze nieszczęście.

Czuje się członkiem społeczności szkolnej i regionalnej, patriotą i mieszkańcem Europy.

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił