Projekt Fascynujący Świat Nauki

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI – ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW
0
(0)

Loading

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI – ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW

Zespół Szkół w Bilczy zakwalifikował się do udziału w projekcie systemowym Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W projekcie biorą udział laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ich opiekunowie:

 • Maja Cudzik – laureatka konkursu humanistycznego z opiekunem Anną Pobochą Igniatowską,
 • Michał Pawlik – finalista konkursu chemicznego i matematycznego z opiekunem Edytą Wierzbicką,
 • Artur Walaszczyk – finalista konkursu geograficznego z opiekunem Marią Sarnat,
 • Adrianna Wrona – finalistka konkursu historycznego z opiekunem Moniką Wiech-Piazdecką,
 • Cezary Ramski – finalista konkursu matematycznego z opiekunem Kamilą Długosz Szałapską.

Zaplanowane do realizacji projekty badawcze dla uczniów zdolnych prowadzone będą metodą blended learningową. Zadanie obejmuje organizację seminariów naukowych i warsztatów badawczych dla poszczególnych grup przedmiotowych. Kilkudniowe warsztaty naukowe pozwolą uzdolnionym uczniom znacznie poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności. Realizowane będą w dobrze wyposażonych akademickich laboratoriach i pracowniach pod okiem zaangażowanych pedagogów, naukowców i specjalistów. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o metodę związaną z nauczaniem problemowym, uczniowie będą realizować edukacyjny projekt badawczy nie dla uzyskania określonego produktu, ale dla rozwiązania problemu, a poszukiwanie tego rozwiązania pozwoli im nabyć określone umiejętności i poszerzyć wiedzę z danego obszaru. W ramach zadania przewiduje się dla każdej z grup tematycznych:

 • organizację seminariów naukowych,
 • organizację wyjazdów naukowych związanych z tematyką projektu badawczego,
 • organizację warsztatów dotyczących realizacji projektów badawczych,
 • organizację Letnich Akademii Naukowych,
 • prowadzenie konsultacji e-learningowych,
 • organizację opieki naukowej, dydaktycznej i wychowawczej nad uczniami,
 • zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu,
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił