Projekty gimnazjalne 2010/2011

Loading

Projekt I (kl. IIA)
Temat: „Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni”.

Koordynator i główny opiekun projektu: Irena Zawadzka

Zadania dla grup:

 • Grupa I – Przygotowanie ankiety na temat: „Jaką rolę w twoim życiu pełni przyjaźń?”. Nagranie filmu dokumentującego przeprowadzenie sondy i wykonanie plakatu informującego o jej wynikach – opiekun: Irena Zawadzka, Kamila Długosz – Szałapska.
 • Grupa II – Stworzenie prezentacji multimedialnej o przyjaźni – opiekun: Kamila Długosz – Szałapska.
 • Grupa III – Opracowanie albumu z wierszami i opowiadaniami o przyjaźni, napisanymi przez innych uczniów. Zredagowanie ogłoszenia na temat gromadzenia utworów do przygotowywanej publikacji – opiekun: Irena Zawadzka.
 • Grupa IV – Napisanie scenariusza przedstawienia odwołującego się do znanych scen prezentujących wątek przyjaźni w utworach literackich – opiekun: Irena Zawadzka.
 • Grupa V – Zaprojektowanie oprawy muzycznej i plastycznej spektaklu. Przygotowanie zaproszeń oraz plakatu – opiekun: Anna Ślusarz.
 • Wszyscy uczniowie – Przygotowanie i wystawienie przedstawienia pt. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – opiekun: Irena Zawadzka.

Projekt II (kl. IIB)
Temat: „Czy Polska należy do kręgu krajów kultury śródziemnomorskiej?”

Główny opiekun projektu: Anna Krzemińska

Klasa II b Gimnazjum w Bilczy realizuje w tym semestrze projekt na temat: Jakie wartości czerpie Polska z kultury śródziemnomorskiej?

Zespół klasowy, podzielony na zespoły realizuje zadania:

 • Cykl gazetek na holu II piętra, poświęconych m. in.: demokracji, senatowi, igrzyskach olimpijskich, literaturze i sztuce, filozofii antycznej i renesansu.
  Ekspozycje pokazują jak dziś wykorzystujemy te zdobycze i jakim uległy one przemianą (maj)
 • Godzina wychowawcza w formie rzymskiego senatu ma przybliżyć uczniom obyczajowość czasów starożytnych (maj)
 • Scenki teatralne w wykonaniu uczniów ukażą ewolucję teatru-wspaniałego dzieła starożytnej Grecji (czerwiec)
 • Podsumowaniem projektu będzie nakręcony przez uczniów film. Podczas pokazu można będzie skosztować potraw z kuchni śródziemnomorskiej (czerwiec)