„UCZEŃ NA MEDAL”

0
(0)

Loading

W związku z zaistniałą sytuacją, która nie pozwala Wam się uczyć fizycznie w szkole, jesteście zobowiązani do tego, aby uczyć się w domu online. Wiemy, że ta forma nauki nie odzwierciedla nauki w szkole i wiążą się z tym różnego rodzaju przeszkody. Wszystkie te utrudnienia wynikają zarówno z przyczyn technicznych, jak i tych zależnych od Was.

Drodzy Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją, która nie pozwala Wam się uczyć fizycznie w szkole, jesteście zobowiązani do tego, aby uczyć się w domu online. Wiemy, że ta forma nauki nie odzwierciedla nauki w szkole i wiążą się z tym różnego rodzaju przeszkody. Wszystkie te utrudnienia wynikają zarówno z przyczyn technicznych, jak i tych zależnych od Was. W czasie tej niecodziennej i trudnej formy nauki tym bardziej cenimy Wasze każde zaangażowanie w lekcje i pragniemy, aby każdy uczeń naszej szkoły podchodził do nauki zdalnej sumiennie, systematycznie i dawał z siebie sto procent, gdyż ma to znaczący wpływ na poziom zdobytej przez Was wiedzy.

Jesteśmy dumni ze wszystkich uczniów, którzy podchodzą do nauki z dużym zaangażowaniem, chęcią poznawania nowego materiału i tym samym poszerzania swojej wiedzy. Cieszy nas Wasza systematyczność i sumienność.

Pragniemy, aby we wszystkich uczniach obudził się duch nauki, chęci poszerzania swojej wiedzy, systematyczności na zajęciach i sumiennego wykonywania zadawanych prac, dlatego zorganizowaliśmy dla Was konkurs, który wyłoni „Ucznia na medal”. Uczniem na medal zostanie ta osoba, która swoją postawą, zachowaniem i zaangażowaniem w proces uczenia się, będzie dla innych wzorem godnym naśladowania.

Zasady i szczegóły konkursu opisuje poniższy regulamin.

Regulamin konkursu
„Uczeń na medal”

1) Głównym celem konkursu jest:
 1. promowanie pozytywnego i pożądanego zachowania się uczniów podczas nauki w szkole oraz nauki zdalnej
 2. promowanie postawy wzorowego ucznia, godnego naśladowania
 3. motywowanie uczniów do nauki, poszerzania swojej wiedzy, zainteresowań, uzdolnień, poprzez aktywne, sumienne i systematyczne uczestnictwo w lekcjach

Konkurs rozpocznie się 22 lutego 2021r i będzie trwał do zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie obserwacji oraz opinii nauczycieli prowadzących zajęcia. Konkurs „Uczeń na medal” będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII
Klasy I – III

Tytuł „Ucznia na medal” otrzyma osoba, która swoją nienaganną postawą stanie się wzorem do naśladowania wśród uczniów klas I-III. Osoba ta musi wykazać się poniższymi cechami:

 1. Jest obecny na lekcjach
 2. Jest zawsze punktualny, nie spóźnia się
 3. Jest zawsze przygotowany do lekcji, zarówno pod względem posiadanych przyborów szkolnych, prac domowych jak i wiedzy
 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się, wykazuje zainteresowanie lekcją
 5. Używa form grzecznościowych takich jak przepraszam, proszę, dziękuję
 6. Swoją chęć wypowiedzi zawsze zgłasza poprzez podniesienie ręki, nie przerywa innym, nie przekrzykuje
 7. Nigdy nie wypowiada się w sposób wulgarny i nieakceptowany w szkole
 8. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli oraz rówieśników
 9. Potrafi słuchać, gdy inni się wypowiadają i pracować w zespole
 10. Potrafi zapanować nad złością i negatywnymi emocjami, jest asertywny
 11. Chętnie pomaga innym, dba o porządek w klasie
 12. Zachowuje się nienagannie podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicy szkolnej.
Klasy IV – VI

Tytuł „Ucznia na medal” w klasach IV-VI otrzyma osoba która:

 1. Systematycznie uczestniczy w lekcjach
 2. Nie spóźnia się na lekcje i nie rozłącza wcześniej niż o to poprosi nauczyciel
 3. Odrabia wszystkie prace domowe
 4. Jest zawsze przygotowany do lekcji, chętnie wypowiada się na różne tematy związane z lekcją
 5. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się, na bieżąco realizuje każdy temat lekcji
 6. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych
 7. W przypadku, gdy uczeń z poważnych przyczyn nie może uczestniczyć w lekcji, zgłasza to wcześniej nauczycielowi
 8. Starannie i wyczerpująco wywiązuje się z zadań zadanych przez nauczyciela, jest ambitny, pomysłowy, twórczy
 9. Nie używa wulgaryzmów, zamsze kulturalnie się wypowiada
 10. Z szacunkiem odnosi się zarówno do nauczycieli jak i do rówieśników
 11. Angażuje się w życie szkoły
 12. Swoją kulturą osobistą daje przykład innym, jest tolerancyjny
 13. Nie jest obojętny na problemy innych, chętnie niesie pomoc
 14. Jest asertywny
Klasy VII-VIII

Uczniem godnym do naśladowania w klasach VII-VIII może zostać osoba, która posiada następujące cechy:

 1. Systematycznie uczestniczy w lekcjach
 2. Nie spóźnia się na lekcje i nie rozłącza wcześniej niż o to poprosi nauczyciel
 3. Odrabia wszystkie prace domowe
 4. Jest zawsze przygotowany na zajęcia lekcyjne, chętnie wypowiada się na różne tematy związane z lekcją
 5. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się, na bieżąco realizuje każdy temat lekcji
 6. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych
 7. W przypadku, gdy uczeń z poważnych przyczyn nie może uczestniczyć w lekcji, zgłasza to wcześniej nauczycielowi
 8. Starannie i wyczerpująco wywiązuje się z zadań zadanych przez nauczyciela, jest ambitny, pomysłowy, twórczy
 9. Nie używa wulgaryzmów, zamsze kulturalnie się wypowiada
 10. Z szacunkiem odnosi się zarówno do nauczycieli jak i do rówieśników
 11. Angażuje się w życie szkoły
 12. Swoją kulturą osobistą daje przykład innym, jest tolerancyjny
 13. Nie jest obojętny na problemy innych, chętnie niesie pomoc
 14. Jest asertywny
 15. Aktywnie i sumiennie uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu
 16. Oprócz realizacji programu nauczania stara się samodzielnie poszukiwać i zdobywać informacje pogłębiające jego wiedzę.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Życzymy powodzenia!

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił