Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki

0
(0)

Loading

Uprzejmie informujemy, że do 14.06.2019 r. należy zwrócić do biblioteki szkolnej (zgodnie z umową użyczenia) wszystkie wypożyczone przez uczniów klas I – VIII oraz III gimnazjum podręczniki i materiały edukacyjne.

Uprzejmie informujemy, że do 14.06.2019 r. należy zwrócić do biblioteki szkolnej (zgodnie z umową użyczenia) wszystkie wypożyczone przez uczniów klas I – VIII oraz III gimnazjum podręczniki i materiały edukacyjne.

Zasady płatności za niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne przez MEN i pochodzące z dotacji

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika albo materiałów edukacyjnych UŻYCZAJĄCY (Szkoła Podstawowa w Bilczy) wystąpi z żądaniem zwrotu kosztu ich zakupu.

Zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy

BS oddział Morawica 95 84 93 0004 0070 0206 7898 0001

W treści przelewu należy wpisać: ,,zwrot za podręcznik do ……….(podać przedmiot) ……….(podać klasę), której dotyczy zwrot”. Wartość podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i cen wystawionych przez wydawnictwo. W przypadku braku zapłaty dyrektor szkoły może skierować sprawę na drogę sądową.

Potwierdzenie przelewu (lub kopię) zwrotu kosztu zakupu podręczników należy przekazać nauczycielowi – bibliotekarzowi w bibliotece szkolnej lub zostawić w sekretariacie szkoły.

Klasy I – III

 • Podręcznik do j. angielskiego do klasy I, II, III szkoły podstawowej – 24,75 zł
 • ,Ja, ty, my” do klasy I (zestaw 4 podręczników) – 49,50 zł
 • ,,Ja, ty, my” do klasy II (zestaw 3 podręczników) – 98,00 zł
 • ,,Nasza szkoła” do klasy III – za każdą z dziesięciu części podręcznika 2,35 zł

Klasa IV

 • Podręcznik do języka polskiego – 21,90 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 21,00 zł
 • Podręcznik do historii – 21,20 zł
 • Podręcznik do przyrody – 21,20 zł
 • Podręcznik do informatyki – 8,00 zł
 • Podręcznik do matematyki cz. I – 10,95 zł
 • Podręcznik do matematyki cz. II – 10,95 zł
 • Podręcznik do muzyki – 7,00 zł
 • Podręcznik do plastyki – 7,00 zł
 • Podręcznik do techniki 9,40 zł

Klasa V

 • Podręcznik do języka polskiego – 22,70 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 22,50 zł
 • Podręcznik do języka niemieckiego – 27,00 zł
 • Podręcznik do historii – 24,30 zł
 • Podręcznik do biologii – 24,30 zł
 • Podręcznik do geografii – 24,30 zł
 • Podręcznik do informatyki – 9,00 zł
 • Podręcznik do matematyki cz. I – 12,35 zł
 • Podręcznik do matematyki cz. II – 12,35 zł
 • Podręcznik do muzyki – 8,80 zł
 • Podręcznik do plastyki – 10,20 zł
 • Podręcznik do techniki 10, 60 zł

Klasa VI

 • Podręcznik do języka polskiego cz. I – 10,95 zł
 • Podręcznik do języka polskiego cz. II – 10,95 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 21,00 zł
 • Podręcznik do języka niemieckiego – 27,00 zł
 • Podręcznik do historii – 21,20 zł
 • Podręcznik do przyrody – 21,20 zł
 • Podręcznik do matematyki – 21,90 zł
 • Podręcznik do muzyki – 8,90 zł
 • Podręcznik do plastyki – 8,90 zł
 • Podręcznik do techniki – 8,90 zł

Klasa VII

 • Podręcznik do języka polskiego – 25,00 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 23,40 zł
 • Podręcznik do języka niemieckiego – 21,00 zł
 • Podręcznik do historii – 24,50 zł
 • Podręcznik do biologii – 25,00 zł
 • Podręcznik do geografii – 25,00 zł
 • Podręcznik do informatyki – 10,00 zł
 • Podręcznik do matematyki – 25,20 zł
 • Podręcznik do fizyki – 23,00 zł
 • Podręcznik do chemii – 25,00 zł
 • Podręcznik do muzyki – 8,90 zł
 • Podręcznik do plastyki – 8,90 zł

Klasa VIII

 • Podręcznik do języka polskiego – 25,00 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 23,40 zł
 • Podręcznik do języka niemieckiego – 23,40 zł
 • Podręcznik do historii – 24,50 zł
 • Podręcznik do WOS – u – 9,00 zł
 • Podręcznik do biologii – 25,00 zł
 • Podręcznik do geografii – 25,00 zł
 • Podręcznik do informatyki – 10,00 zł
 • Podręcznik do matematyki – 25,20 zł
 • Podręcznik do fizyki – 23,00 zł
 • Podręcznik do chemii – 25,00 zł
 • Podręcznik do EDB – 9,00 zł

Klasa III gimnazjum

 • Podręcznik do języka polskiego – 23,10 zł
 • Podręcznik do języka angielskiego – 23,10 zł
 • Podręcznik do języka niemieckiego – 23,10 zł
 • Podręcznik do historii – 23,10 zł
 • Podręcznik do WOS – u – 15,00 zł
 • Podręcznik do biologii – 24,10 zł
 • Podręcznik do geografii – 24,10 zł
 • Podręcznik do matematyki – 24,10 zł
 • Podręcznik do fizyki – 22,10 zł
 • Podręcznik do chemii – 24,10 zł
 • Podręcznik do EDB – 22,50 zł
 • Podręcznik do muzyki – 10,80 zł
 • Podręcznik do plastyki – 10,80 zł

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił