Nominacja na Profesora Oświaty

0
(0)

Loading

W 2020 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwudziestu pięciu nauczycieli. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

W 2020 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwudziestu pięciu nauczycieli. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kryteria merytoryczne odnoszą się do oceny dorobku zawodowego kandydata.

Są szczegółowo omówione w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 września 2008 roku, w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Na jego podstawie przy wyborze w szczególności bierze się pod uwagę:

  • osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniami,
  • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,
  • dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  • umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia nauczyciela związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

  • opracowanie własnego programu nauczania,
  • uznany dorobek zawodowy,
  • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
  • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty składa się z 16 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. W latach 2008 – 2019 nadano w Polsce łącznie 223 tytuły honorowe Profesora Oświaty. W województwie świętokrzyskim ten zaszczytny tytuł w latach 2008-2019 otrzymało 6 nauczycieli.

24 czerwca 2020 r. Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty. W roku 2020 tytuł Profesora Oświaty nadano Annie Pobocha Igniatowskiej – nauczycielce języka polskiego i historii ze Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy. Nadanie tytułów honorowych Profesora Oświaty odbyło się 14 października, o godzinie 12.00 – podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, organizowanej w Ministerstwie Rozwoju, przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Oceń wpis!

Kliknij na gwiazdki aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen: 0

Jeszcze nikt nie ocenił