Comenius

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Projekty partnerskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. (www.comenius.org.pl)

W naszej szkole od września ruszyła realizacja Wielostronnego Projektu Partnerskiego zatytułowanego ‘Piece of a Whole’. Rozpoczeliśmy współpracę 6 państwami partnerskimi. Należą do nich: Turcja – jako koordynator projektu, Włochy, Francja, Estonia, Hiszpania, Słowacja.

Realizacja projektu będzie trwała 2 lata, które zostaną wypełnione współpracą, różnymi działaniami i wizytami uczniów oraz nauczycieli we wszystkich państwach będących partnerami. Na realizację działań otrzymamy 20 000 euro, z których to m.in. sfinansujemy wyjazdy uczniów i nauczycieli do państw partnerskich, podczas których poznają oni w/w kraje (ich kulturę, historię, system edukacji) oraz spotkają się z rówieśnikami. Pierwsza spotkanie już w listopadzie we Włoszech.

Współpraca z partnerską gminą ze Słowacji

Loading

Pod koniec marca odbyła się druga wizyta partnerska w projekcie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowanym przez Zespół Szkół w Bilczy. Tym razem spotkanie miało miejsce w Raczy, dzielnicy Bratysławy – stolicy i największym mieście Słowacji, jedynej stolicy na świecie, która graniczy z dwoma państwami, tj. na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią.

Czytaj dalej »Współpraca z partnerską gminą ze Słowacji